Copyright ©

 

Veškeré materiály publikované v tištěné či elektronické podobě podléhají ochraně podle zákona o právu autorském č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kopírování, rozšiřování, publikování, stahování položek k jinému než osobnímu použití, včetně šíření prostřednictvím elektronických médií je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

 

 

Trademark ®

 

Originální značka a mezinárodní ochranná známka PEGARUST podléhá ochraně podle platných zákonů. Značka je zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeného v USA (United States - USPTO) pod registračním číslem 1311826 a je platná celosvětově.

Mathys Paints

 RustOleum